domingo, 30 de marzo de 2014

The Music Lovers... (i 3)

"The Music Lovers" neix de la necessitat de fer evident la poca importància que la nostra societat està dona a la formació musical. Tenim els carrers de les ciutats plenes de músics que intenten guanyar-se la vida tocant al carrer i esperant, en el millor dels casos, que algú sàpiga valorar la seva feina tirant alguna moneda (crec que mai he vist bitllets). Moltes vegades semblen invisibles, quan realment els invisibles som nosaltres...

More Like Them by Lydia Loveless on Grooveshark